Konflikterna i skogen – en analys av regelkonflikter och myndighetsagerande

Forskningsoutput: Working paper/PreprintWorking paper

102 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Vi har undersökt orsaken till pågående konflikt mellan skogsägare och skogsvårdande myndigheter angående tillämpningen av artskyddsförordningen. Skogsägarna har i debatten hävdat att villkoren för att bedriva skogsbruk har försämrats i en omfattning att äganderätten såsom den normalt uppfattas är hotad. Vi har funnit att det finns fog för skogsägarnas kritik. Vi konstaterar att myndigheterna i ett internt projekt har utvecklat en tillämpning av
artskyddsförordningen som saknar stöd i gängse rättskällor, som lagtext, förarbeten och praxis. Tillämpningen etablerades i internt framtagna riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden. Innehållet i riktlinjerna bryter mot den praxis som tidigare etablerats i artskyddsärenden och leder runt år 2016 till en omsvängning i tillämpningen av artskyddsförordningen. Vi konstaterar också att den nya tillämpningen konsekvent är till nackdel för den enskilde skogsbrukaren. De viktigaste punkterna är a) en försämrad möjlighet att få ersättning vid nekad skogsbruksåtgärd, b) svårighet att av myndigheten få svar på vad som gäller och c) en utökad börda för utredningar och bevisföring.
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
UtgivareReal Estate Science, Department of Technology and Society, Lund University
Volym2020
StatusPublished - 2020 okt. 2

Publikationsserier

NamnWorking Papers
FörlagReal Estate Science
Nr.4
Volym2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik
  • Skogsvetenskap
  • Nationalekonomi

Nyckelord

  • Äganderätt
  • Skogsbruk
  • Rättssäkerhet
  • Rättstillämpning

Citera det här