Konfliktstudier i landsvägskorsningen mellan väg E20 och 2623 utanför Jung

Andras Varhelyi, Leif Franzén

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

Konfliktobservation och hastighetsmätningar med radar genomfördes i landsvägskorsningen mellan väg E20 och 2623 utanför Jung. Tolv konflikter registrerades. Fortkörning är en vanlig företeelse genom korsningen. Det förekommer även andra regelbrott, t.ex. då fordon inte stannar vid stopplinjen.
Originalspråksvenska
FörlagLunds tekniska högskola, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg
Antal sidor32
Volym7208 / 7000
StatusPublished - 2006

Publikationsserier

Namn7208 / 7000
Volym7208 / 7000

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infrastrukturteknik

Citera det här