Konkurrensrättsligt skadestånd

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

146 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Abstract in Undetermined
EU-kommissionen Vitbok om skadestånd vid brott mot EG:s antitrustregler förstärker rätten till skadestånd vid konkurrensrättsliga överträdelser. Privat skadeståndstalan ska komplettera offentlig-rättsliga sanktioner och leda till en effektivare konkurrensrättslig övervakning.

Motsvarande svenska regler har varit ikraft sedan 1993 utan att ha satt stora spår i praxis. Artikeln presenterar nyheter i Vitboken och diskuterar om svensk rätt behöver anpassas och om det är troligt att uppställda mål nås?
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)32-47
TidskriftSvensk Juristtidning
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här