Kontextuell professionalisering. Att studera professioner i historiska samhällskontexter

Kerstin Svensson, Lennart G Svensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)84-93
TidskriftTidsskrift for Professionsstudier
Volym16
Nummer31
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Citera det här