Konvergens

  Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

  Sammanfattning

  Konvergens är ett möte mellan en dramatiker och en kompositör i ett försök att bejaka likhet och skillnad i jakt på en (omöjlig) samstämmighet. Det är ett elektroakustiskt verk för en musiker, en sopran och två skådespelare. Det är ett försök att skapa platser för möte och krock. Mellan människor och mänskliga viljor, och mellan konstarter och dessas egna logiker. Frågor uppstår om ägande, känsla av äganderätt, rätt till den egna platsen, den förbjudna känslan begär efter tacksamhet från den man delar med sig till, avstånd och tid, skillnad, de egna perspektiven och gränsen för överbryggande av intressekonflikt.
  Originalspråksvenska
  StatusPublished - 2017 sep 9

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Scenkonst

  Citera det här