Kristen manlighet. Ideal och verklighet 1840-1940

Yvonne Maria Werner, Olaf Blaschke, Alexander Maurits, Anders Jarlert, Anna Prestjam, David Tjeder, Elin Malmer, Inger Littberger, Erik Sidenvall

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

I denna antologi diskuteras med fokus på nordiska förhållanden sambandet mellan kristen religion och konstruktionen av manlighet under perioden 1840 till 1940. En central fråga är hur kristna ideal som exempelvis ödmjukhet, mildhet och självförsakelse, vilka i den borgerliga genusdiskursen kommit att knytas till kvinnokönet, inverkade på konstruktionen av kristen manlighet och vilka uttryck detta tog sig i enskilda mäns liv. Vidare analyseras de teologiska och ideologiska perspektiven och deras betydelse för konstruktionen av manlighet och hur det manliga kontrasterats mot det kvinnliga. Teoretiskt utgår undersökningarna dels från de till synes motsägelsefulla teserna om religionens feminisering och om samhällets rekonfessionalisering, dels från nyare manshistorisk forskning. Artiklarna speglar det komplexa samspelet mellan konfession, nation, religiös kultur, genusrelationer och manlighetsideal under en period präglad av religiös mobilisering. Konkret handlar antologin dels om män som agerade inom ramen för en etablerad kyrklig struktur på hemmaplan, dels om män i kyrkliga motkulturer och/eller kristna missionsrörelser. Så undersöks till exempel den kristna manliga filantropin, väckelserörelsers och frikyrkors mansideal, manliga missionärer i Kina, kristen manlighet inom skönlitteratu-ren samt prästerlig manlighet inom katolicism och protestantism.
Originalspråksvenska
FörlagHistoriska Media
Antal sidor303
ISBN (tryckt)978-91-85509-00-3
StatusPublished - 2008

Bibliografisk information

Boken finns tillgänglig på google books

http://books.google.se/books?id=dnsV0GhtQMUC&pg=PA9&dq=kristen+manlighet&hl=sv&ei=MRNlTKuvG8eMOPSajL0N&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Department of History (015002000), Comparative Literature (015006001), Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här