Kronisk myeloisk leukemi: Förebild för målstyrd terapi

Johan Richter, Leif Stenke

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Sammanfattning

Vid kronisk myeloisk leukemi har målstyrd, kontinuerlig behandling med tyro­sinkinashämmare lett till dramatiskt förbättrad överlevnad.
Bidragets översatta titel Chronic myeloid leukemia - A model disease for targeted therapy
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)1574
Antal sidor1
TidskriftLäkartidningen
Volym114
Nummer39
StatusPublished - 2017

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Kronisk myeloisk leukemi: Förebild för målstyrd terapi”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här