Kroppen och den motsägelsefulla staden: kulturanalytiska perspektiv på funktionshinder och urbana rum

Kristofer Hansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)9-38
Antal sidor29
TidskriftBudkavlen: Tidskrift för etnologi och folkloristik
Volym98
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Etnologi

Nyckelord

  • Stad
  • Funktionshinder

Citera det här