Ku protein in human T and B lymphocytes: full length functional form and signs of degradation

Annahita Sallmyr, Gunnel Henriksson, S Fukushima, Anders Bredberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ku protein in human T and B lymphocytes: full length functional form and signs of degradation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi