KUL fyller i kunskapsluckor

Gunnar Nilsson, Christina Joos, Pernilla Hultberg, Henrik Sjövall, Hans Berglund, Sören Berg, Ulla Westin, Krister Tano, Magnus Hultin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Originalspråksvenska
Antal sidor1
TidskriftLäkartidningen
Volym115
Nummer30-32
StatusPublished - 2018 juli 11

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap
  • Utbildningsvetenskap

Citera det här