Kustnära yrkesfiske i förändring: Från mångsysslare till entreprenör

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

839 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Avhandlingens titel "Kustnära yrkesfiske i förändring. Från mångsysslare till entreprenör" hänvisar till de förändringar som fiskenäringen har genomgått under flera decennier. Fiskenäringen har rationaliserats samtidigt som besöksnäringen vid kusten expanderat. Antalet yrkesfiskare i kustnära yrkesfiske har därför minskat och näringen måste förhålla sig till nya informella krav och förväntningar på turismutveckling. Detta leder till studiens huvudfråga: Hur formas och förhandlas en traditionell näring i den tjänsteinriktade ekonomin och vad sker i skärningspunkten mellan politisk styrning och yrkesfiskares vardag? Mot denna bakgrund undersöks i avhandlingen en traditionell näring i förändring under 2000- talets första årtionden utifrån tre mer specifika frågor: Hur framställs kustnära yrkesfiske i politiska visioner om den framtida fiskenäringen? Hur tar sig värdskap uttryck i fiskenäringens vardag? Vad innebär visioner och värdskap för yrkesrollen som kustnära yrkesfiskare? Studien, som bygger på ett etnografiskt material som insamlats längs Sveriges västkust, visar att kustnära yrkesfiskare förväntas bli entreprenörer och maritima värdar i kustsamhällen. Yrkesfiskarna som deltar i studien erbjuder hummersafaris, öppnar restauranger och organiserar festivaler. De förmedlar även sina kunskaper om fisk, fiske och om fiskets kulturarv i mötet med besökare. Genom olika positioneringar försöker yrkesfiskarna forma sin roll som yrkesfiskare i den tjänsteinriktade ekonomin.
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
 • Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Handledare
 • Nilsson, Fredrik, handledare
 • Fredriksson, Cecilia, Biträdande handledare
Sponsorer för avhandling
Tilldelningsdatum2019 sep. 13
UtgivningsortLund
Utgåva1st
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7895-187-1
ISBN (elektroniskt) 978-91-7895-188-8
StatusPublished - 2019 aug. 21

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2019-09-13
Time: 13:15
Place: U203, Universitetsplatsen 2, Helsingborg
External reviewer(s)
Name: Heldt Cassel, Susanna
Title: Professor
Affiliation: Högskolan Dalarna
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

 • tjänster
 • turismutveckling
 • småföretagande
 • etnografi
 • diskursteori
 • småskaligt fiske
 • turismföretagande
 • lokal kunskap
 • kust
 • värdskap
 • servicearbete
 • yrkesroll
 • kulturanalys
 • hållbart fiske
 • innovation
 • autenticitet
 • entreprenörskap

Citera det här