Kvantitativa metoder: grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare

Christofer Edling, Peter Hedström

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Originalspråksvenska
FörlagStudentlitteratur AB
ISBN (tryckt)9789144041575
StatusPublished - 2003
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Citera det här