Kyrkoadjunkten – ett stycke kyrklig tjänstehistoria

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Sammanfattning

I Kyrkohistorisk Årsskrift, som jag numera redigerar, har jag redovisat hur kyrkoadjunkten som kyrklig tjänst infördes inte 1936, inte heller – som Brilioth anger – 1910. Det första belägg jag funnit för kyrkoadjunkt som en särskilt inrättad och i särskild ordning avlönad tjänst är från Karlskrona 1850. Senare inrättades kyrkoadjunkturer särskilt i Lunds och Göteborgs stift i stora församlingar i väntan på komministertjänster. Tiden 1910–35 utgjorde en övergångsperiod till 1936–89 då kyrkoadjunkturer fanns över hela riket. Genom 1999 års kyrkoordning har pastoraten på nytt fått möjlighet att inrätta prästtjänster utöver de reglerade.
Originalspråksvenska
Sidor123-127
Volym2001
SpecialistpublikationKyrkohistorisk årsskrift
FörlagSvenska kyrkohistoriska föreningen
StatusPublished - 2001

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här