Läkekonstens Uppåkra

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

232 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Lunds Universitets Historiska Museum har under det gångna året vidareutvecklat sin forskningsverksamhet och i samband med det tvåhundraårsjubileum som celebrerat museets långa historia och dess spännande framtid presenterat ett smakprov på Annette Frölichs sensationella fynd av kirurgiska instrument i Uppåkra. Det nystartade projektet, som heter »Läkekonstens Uppåkra», har nu kommit så långt att en första presentation är på sin plats. Denna uppsats bygger delvis på Annette Frölichs föregående artikel. Författaren kopplar ihop läkekonsten i Uppåkra med en mentalitetshistorisk förklaringsmodell. Ämnet är abstrakt och mycket framstår vilket författaren understryker - som hypoteser och diskussionsinlägg. Säkra belägg som kan verifiera utsagorna saknar vi oftast.
För hjälp med föremålskunskapen tackar jag Rolf Petré, Institutionen för Arkeologi och antikens historia i Lund.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)10-20
TidskriftALE
Utgåva3
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia och arkeologi

Citera det här