Länge lever Lenin. Kult, kritik och kitsch kring kommunistledaren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Om kulten kring Lenin och sentida kritik av densamma
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)37-52
TidskriftNordisk Østforum
Volym14
Utgåva2
StatusPublished - 2000

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här