Lärarkåren och förstelärarna. Splittrad, stärkt och styrd profession

Johan Alvehus, Sanna Eklund, Gustaf Kastberg

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

Vilken slags profession är lärarkåren? Är lärarkåren ens en profession? Vad innebär autonomi och hur påverkas en yrkesgrupp av att det uppstår hierarkier inom den? Den här boken, om förstelärarreformens införande i svensk skola, för en nyanserad diskussion av dessa frågor som ytterst handlar om förutsättningarna för lärares yrkesutövning.

Författarna visar att förestelärarreformen har stärkt lärarnas autonomi, framför allt på ett organisatoriskt plan, samtidigt som deras vardagsarbete påverkats i liten utsträckning. Reformen har bidragit till att lärarprofessionen splittrats, eller stratifierats. Som följd har professionen stärkts i sin position i skolorganisationen samtidigt som skolledningen fortfarande styr urval av förstelärare och påverkar arbetsinnehåll. Organisering och professionalisering är därmed inte nödvändigtvis varandras motsatser. Med en stärkt lärarprofession som är mer organiserad kan skolan stärkas och klara av att möta en mer komplex omvärld.
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur AB
Antal sidor256
ISBN (tryckt)9789144123387
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Citera det här