Läsförståelse i alla ämnen (ämnesspecifik text: matematik)

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigtPopulärvetenskap

Sammanfattning

Matematikämnets texter ställer höga krav på elevernas läskompetens både när det gäller avkodning och förståelse. Detta innebär en extra utmaning för nyanlända elever. Det finns olika exempel på stöttning som kan ge nyanlända elever möjlighet att fördjupa sina ämneskunskaper i matematik samtidigt som de stärker sitt svenska skolspråk och ämnesspråk. Några exempel är lässtrategier före, under och efter läsning, visualisering av innehållet, ämnesöverskridande samarbete samt att låta eleverna ta hjälp av sitt starkaste språk.
Originalspråksvenska
UtgivningsformatText
FörlagSkolverket
Antal sidor12
UtgivningsortLärportalen
StatusPublished - 2019 dec. 1

Bibliografisk information

Artikeln är publicerad på Skolverkets fortbildningsportal, Lärportalen.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

  • nyanlända elever
  • matematik
  • språkinlärning
  • språkutveckling

Citera det här