Långtidsbruk eller tidig användning av p-piller--vilket har störst samband med bröstcancerrisken?

H. Olsson, T. R. Möller, J. Ranstam

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Bidragets översatta titel Prolonged or early use of oral contraceptives--which one is the greatest risk for the development of breast cancer?
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)4509-4511
Antal sidor3
TidskriftLäkartidningen
Volym86
Nummer51
StatusPublished - 1989 dec. 20

Citera det här