La filosofia matematica de Karl Marx en los manuscritos de 1881. Un esbozo.

Fernando Flores, Mario Natiello

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkspanska
Sidor (från-till)111-125
TidskriftRevista Brasileira de Historia da Matematica,
Volym6
Nummer12
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik
  • Datorseende och robotik (autonoma system)

Citera det här