Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Label-FreeHigh-ResolutionPhotothermalOpticalInfraredSpectroscopyfor Spatiotemporal Chemica lAnalysis in Fresh, Hydrated Living Tissues and Embryos”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap