Lack of Ability to Present Antigens on Major Histocompatibility Complex Class II Molecules Aggravates Atherosclerosis in ApoE-/- Mice

Maria Wigren, Sara Rattik, Ingrid Yao Mattisson, Lukas Tomas, Caitriona Grönberg, Ingrid Söderberg, Ragnar Alm, Lena Sundius, Irena Ljungcrantz, Harry Björkbacka, Gunilla Nordin Fredrikson, Jan Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 Citeringar (SciVal)

Sökresultat