Lack of G protein-coupled estrogen receptor (GPER) in the plasma membrane is associated with excellent long-term prognosis in breast cancer.

Martin Sjöström, Linda Werner Hartman, Dorthe Grabau, Tommy Fornander, Per Malmström, Bo Nordenskjöld, Dennis C Sgroi, Lambert Skoog, Olle Stål, Fredrik Leeb-Lundberg, Mårten Fernö

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

38 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat