Lactic acid bacterial symbionts from the honeybee: Characteristics and applications in wound management

Éile Butler

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Det senaste decenniet har resistansen mot antibiotika ökat enormt och visat sig vara ett stort problem för många människor runt om hela världen. Överanvändning av antibiotika i maten, jordbruket och den farmaceutiska industrin har resulterat i en epidemi av infektioner som är resistenta mot nuvarande antibiotika och blir allt svårare att behandla. I och med att människor idag lever längre än någonsin är detta ett högst akut problem hos folk med kroniska sår, men även för människor med diabetes och övervikt.
Att hitta en behandling för patienter med kroniska sår som är bra för miljön och enkel att använda, men som även är motståndskraftig mot att utveckla resistens, har blivit ett väldigt viktigt forskningsområde som gjort att många forskare återbesöker historiska behandlingar, som t.ex. honung.
En grupp av 13 mjölksyrabakterier (lactic acid bacteria (LAB)) upptäcktes i honungsmagen hos honungsbin. Dessa är involverad i bland annat honungsproduktionen, men har även en viktig roll att skydda bin från hot såsom mikrober. Denna grupp av bakterier producerar en mängd olika substanser som har många olika funktioner, inklusive att döda skadande bakterier som honungsbina kommer i kontakt med när de samlar nektar. I detta projekt undersökte vi om dessa mjölksyrabakterier producerade bioaktiva substanser och proteiner som kunde länka bakterierna med de helande och antimikrobiella egenskaperna som har hittats i honung. Projektet undersökte också ifall dessa mjölksyrebakterier skulle kunna användas som en aktuell behandlings alternativt för människor och djur som lider av kroniska sår.
Vi upptäckte att mjölksyrabakterierna producerar en rad olika substanser samt har en bred mängd av antimikrobiella egenskaper som när i användning i kombination med steriliserade ljung honung har enastående effekter på den helande processen av människor och djur som lider av kroniska sår medan behandlingen inte orsakade någon sveda eller värk. Vi fann även att det finns många olika sorter bakterier i dessa kroniska sår precis som andra forskare har gjort tidigare.
Detta projekt, i sin helhet, tar oss närmre upplösningen av mysterierna kring dessa mjölksyrabakterie symbioter, deras skyddande och antimikrobiella egenskaper, samt tar oss närmare en framtid där de kan användas inom sårbehandling.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Avdelningen för medicinsk mikrobiologi
Handledare
  • Vasquez, Alejandra, handledare
  • Holst, Elisabet, handledare
  • Lindholm, Christina, handledare, Extern person
  • Todorova, Lizbet, handledare
Tilldelningsdatum2015 dec. 4
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-210-8
StatusPublished - 2015

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2015-12-04
Time: 08:30
Place: Lecture Hall, Medicon Village, Lund

External reviewer(s)

Name: Vandamme, Peter
Title: Professor
Affiliation: University of Ghent

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi
  • Mikrobiologi inom det medicinska området

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Lactic acid bacterial symbionts from the honeybee: Characteristics and applications in wound management”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här