Lactobacillus plantarum 299v Enhances the Concentrations of Fecal Short-Chain Fatty Acids in Patients with Recurrent Clostridium difficile-Associated Diarrhea.

Marlene Wullt, Marie-Louise Johansson Hagslatt, Inga Odenholt, Anna Berggren

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    41 Citeringar (SciVal)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Lactobacillus plantarum 299v Enhances the Concentrations of Fecal Short-Chain Fatty Acids in Patients with Recurrent Clostridium difficile-Associated Diarrhea.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap