Lamb wave evaluation of concrete plates

Oskar Tofeldt

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1046 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat