Laminin α2 Chain-Deficiency is Associated with microRNA Deregulation in Skeletal Muscle and Plasma.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

334 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Laminin α2 Chain-Deficiency is Associated with microRNA Deregulation in Skeletal Muscle and Plasma.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology