Landscape Change in Peri-Urban Areas: a Comparison of Kenya and Southern Sweden

Barry Ness, Nicodemus Mandere, Stefan Anderberg

Forskningsoutput: Working paper/PreprintWorking paper

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Landscape Change in Peri-Urban Areas: a Comparison of Kenya and Southern Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap