Landskap på jorden och i drömmen. Studier i Folke Isakssons lyrik

Håkan Sandgren

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
I min avhandling studerar jag Folke Isakssons lyriska författarskap. Jag försöker visa hur han använder sig av platsskildringar, landskapsbilder och naturelement för att framställa ett själstillstånd. Genom att inte göra en sträng uppdelning mellan yttre och inre, mellan plats och själ, åstadkommer Isaksson en speciell poetisk effekt. De platser han skildrar i sin lyrik påminner ofta om hans eget norrbottniska landskap under vintertid. De är kalla och förfrusna, särskilt i hans första diktsamlingar från det tidiga 1950-talet som är mycket starkt påverkade av en tidigare generations lyriker ­ t.ex. Karl Vennberg, Erik Lindegren och Ragnar Thoursie. Isaksson arbetar också mycket med resemetaforer i sin lyrik. Detta ger honom en möjlighet att utöka antalet platser, och skapa både exotiska och betydelsefulla lokaler bortom det hemlika. I min studie finns också åtskilliga exempel på hur Isaksson påverkats av utländska författare och inkorporerat deras stilar och tematiska preferenser i den egna lyriska praktiken. De främsta av dessa är R. M. Rilke, Dylan Thomas, Wallace Stevens och William Blake (de senare två har han också översatt). I min avhandling försöker jag också visa hur hans texter hänger ihop med dåtidens estetiska och politiska debatter, och hur hans ämnesval och ideologiska infallsvinklar efterhand förskjuts beroende av rådande politiska och poetiska strömningar.
Bidragets översatta titel Landscapes on earth and in dreams : a study of the poetry of Folke Isaksson
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Litteraturvetenskap
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1999 apr. 10
Förlag
ISBN (tryckt)91-7966-551-9
StatusPublished - 1999

Bibliografisk information

Defence details

Date: 1999-04-10
Time: 10:15
Place: Edens hörsal, Lund University

External reviewer(s)

Name: Schönström, Rikard
Title: [unknown]
Affiliation: Department of Literature, University of Copenhagen

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Landskap på jorden och i drömmen. Studier i Folke Isakssons lyrik”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här