Language impairment in Swedish bilingual children: a comparison between bilingual and monolingual children in Malmö.

Eva-Kristina Salameh, Ulrika Nettelbladt, Gisela Håkansson, B Gullberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

29 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Language impairment in Swedish bilingual children: a comparison between bilingual and monolingual children in Malmö.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap