Language, poetry and ideology. Bucharin, Pasternak and Bachtin in 1934–35

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Language, poetry and ideology. Bucharin, Pasternak and Bachtin in 1934–35”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora