Larval environmental conditions influence plasticity in resource use by adults in the burying beetle, Nicrophorus vespilloides

Matthew Schrader, Benjamin J.M. Jarrett, Rebecca M. Kilner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Larval environmental conditions influence plasticity in resource use by adults in the burying beetle, Nicrophorus vespilloides”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap