Laser Diagnostics for Soot in Small-Scale and Practical Systems

Johan Simonsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

82 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Förbränningsfysik
Handledare
  • Bengtsson, Per-Erik, handledare
  • Brackmann, Christian, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2018 jun 1
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7753-665-9
ISBN (elektroniskt)978-91-7753-666-6
StatusPublished - 2018 maj 7

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2018-06-01
Time: 09:15
Place: Lecture hall F (K404), Fysicum, Professorsgatan 1, Lund University, Faculty of Engineering LTH.
External reviewer(s)
Name: Shaddix, Christopher R.
Title: Dr
Affiliation: Sandia National Laboratories, Livermore, California, USA
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Atom- och molekylfysik och optik

Citera det här