Laser Doppler Perfusion Monitoring and Imaging especially as regards testing for sympathetic nerve function

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Laser Doppler Perfusion Monitoring and Imaging especially as regards testing for sympathetic nerve function”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap