Laser focusing of cold atoms: Analytical solution of the problem

VV Klimov, Vladilen Letokhov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

The motion of paraxial atomic beams in a laser radiation field is studied within the framework of a parabolic equation. Exact analytical solutions of the parabolic equation are found for a variety of potentials featuring a nonuniformity in the propagation direction. Special attention is paid to the propagation of cold atomic beams in the gradient field of the TEM01* laser radiation mode. Explicit analytical expressions are found for the position of the focal points, focal spot radius, and spatial intensity distribution.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)339-349
TidskriftLaser Physics
Volym13
Utgåva3
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Astronomi, astrofysik och kosmologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Laser focusing of cold atoms: Analytical solution of the problem”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här