Laser focusing of cold atoms: Analytical solution of the problem

VV Klimov, Vladilen Letokhov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Laser focusing of cold atoms: Analytical solution of the problem”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi