Laser therapy for refractory discoid lupus erythematosus when everything else has failed

Maria Palmetun Ekback, Agneta Troilius

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Laser therapy for refractory discoid lupus erythematosus when everything else has failed”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions