Laser wakefield accelerated electron beams and betatron radiation from multijet gas targets

Vidmantas Tomkus, Valdas Girdauskas, Juozas Dudutis, Paulius Gečys, Valdemar Stankevič, Gediminas Račiukaitis, Isabel Gallardo González, Diego Guénot, Jonas Björklund Svensson, Anders Persson, Olle Lundh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Laser wakefield accelerated electron beams and betatron radiation from multijet gas targets”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap