Late Eocene 3He and Ir anomalies associated with ordinary chondritic spinels

Samuele Boschi, Birger Schmitz, Philipp R. Heck, Anders Cronholm, Céline Defouilloy, Noriko T. Kita, Simonetta Monechi, Alessandro Montanari, Surya S. Rout, Fredrik Terfelt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Late Eocene 3He and Ir anomalies associated with ordinary chondritic spinels”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar