Late-Holocene expansion of a south Swedish peatland and its impact on marginal ecosystems: Evidence from dendrochronology, peat stratigraphy and palaeobotanical data

Johannes Edvardsson, Anneli Poska, Nathalie Van der Putten, Mats Rundgren, Hans Linderson, Dan Hammarlund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Late-Holocene expansion of a south Swedish peatland and its impact on marginal ecosystems: Evidence from dendrochronology, peat stratigraphy and palaeobotanical data”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap