Late leakage after anterior resection: a defunctioning stoma alters the clinical course of anastomotic leakage

H. Jutesten, J. Draus, J. Frey, G. Neovius, G. Lindmark, P. Buchwald, M. L. Lydrup

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Late leakage after anterior resection: a defunctioning stoma alters the clinical course of anastomotic leakage”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap