Late mortality and morbidity among long-term leukemia survivors with Down syndrome: A nationwide population-based cohort study

Julia Vonasek, Peter Asdahl, Mats Heyman, Karin Källén, Henrik Hasle

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Late mortality and morbidity among long-term leukemia survivors with Down syndrome: A nationwide population-based cohort study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap