Late Weichselian to Holocene history of the Baltic Sea as reflected in ostracod assemblages

Anna Stepanova, Stephen Obrochta, Nadine B. Quintana Krupinski, Outi Hyttinen, Aarno Kotilainen, Thomas Andrén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Late Weichselian to Holocene history of the Baltic Sea as reflected in ostracod assemblages”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi

Samhällsvetenskap