Laura Saetveit Miles. The Virgin Mary’s Book at the Annunciation: Reading, Interpretation and Devotion in Medieval England. Cambridge: D.S. Brewer, 2020. Pp. 313. $99.00 (cloth).

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)721-722
TidskriftThe Journal of British studies
Volym60
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2021

Bibliografisk information

Reviewed work:
Laura Saetveit Miles, The Virgin Mary's Book at the Annunciation: Reading, Interpretation, and Devotion in Medieval England [Elektronisk resurs], Boydell & Brewer, 2020. 313 p. ISBN: 9781787448780

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap
  • Litteraturvetenskap
  • Språkstudier

Citera det här