Lavar på Jordö

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

Denna rapport baseras på två inventeringar. Dels en inventering av sten- och jordlavar som genomfördes den 25 juli 2009 av Lars Fröberg, dels en inventeringen av skyddsvärda träd som genomfördes mellan 21 oktober och 12 november 2008 av Mattias Lif och Sofie Willman.
Jordö är en halvö vid västra delen av Almö som ligger i norra delen av Listerby skärgård. Området är troligtvis ett av de artrikaste områdena i länet beträffande trädlevande organismer som lavar, svampar och mossor. I området finns stora förekomster av gamla grova träd, främst ek, som gör att
många rödlistade arter påträffats här.
Originalspråksvenska
FörlagLänsstyrelsen Blekinge län
Antal sidor20
Volym2010:02
StatusPublished - 2010

Publikationsserier

NamnRapporter Länsstyrelsen Blekinge län
Volym2010:02
ISSN (tryckt)1651-8527

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik

Citera det här