Law and Spatial Planning. Socio-legal Perspectives on the Development of Wind Power and 3G Mobile Infrastructures in Sweden

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

    936 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Law and Spatial Planning. Socio-legal Perspectives on the Development of Wind Power and 3G Mobile Infrastructures in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Mark- och miljövetenskap