Law, Norms, Piracy and Online Anonymity – Practices of de-identification in the global file sharing community

Stefan Larsson, Måns Svensson, Marcin De Kaminski, Kari Rönkkö, Johanna Alkan Olsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

26 Citeringar (SciVal)
967 Nedladdningar (Pure)
Filter
Avslutade

Sökresultat