Lawyers in Venture Capital Contracting: Theory and Evidence

Ola Bengtsson, Dan Bernhardt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Lawyers in Venture Capital Contracting: Theory and Evidence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi