Le geste et son double: Plastic Extension of Étude 6 by Heitor Villa-Lobos

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

Sammanfattning

Plastic extension of Étude IV pour guitare by Heitor Villa-Lobos.

Le geste et son double is a study of shadows, gestures and left hand positions issued from Étude VI for guitar by Heitor Villa-Lobos.

Installlation with paintings, screen and light projector
Originalspråkengelska
Utgivningsformatbild
Storlek100 x 360 cm
StatusPublished - 2023 okt. 30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Bildkonst
  • Scenkonst
  • Musik

Konstnärlig forskning

  • Digital eller visuell produkt
  • Utställning/tillställning
  • Uppförande
  • Komposition

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Le geste et son double: Plastic Extension of Étude 6 by Heitor Villa-Lobos”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här