Leaching of concrete : the leaching process and its effects

Tomas Ekström

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

693 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Avhandlingen presenterar en experimentell studie av urlakning av betong orsakat av vatten som tränger igenom betongen, eller av diffusion av joner till vatten på uppströmssidan. Urlakningsförloppet och dess effekter modelleras med finita-element-metoden.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Avdelningen för Byggnadsmaterial
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2003 juni 5
Förlag
ISBN (tryckt)91-628-5720-7
StatusPublished - 2003

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2003-06-05
Time: 10:15
Place: Hörsalen, Kårhuset, John Erikssons väg 3, Lund Institute of Technology

External reviewer(s)

Name: Hooton, Doug
Title: Professor
Affiliation: University of Toronto, Canada

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Materialteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Leaching of concrete : the leaching process and its effects”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här