Leaching of concrete : the leaching process and its effects

Tomas Ekström

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

710 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Leaching of concrete : the leaching process and its effects”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap